Indústria

Un tomb per la indústria

Dins dels pobles que configuren el Consorci podem apreciar que són Ponts i Oliana on recau, amb més incidència, l’activitat industrial. En aquestes poblacions s’ha desenvolupat una indústria amb sectors molt diferenciats.

Pel que fa a Oliana, en destaca el sector de l’electrodomèstic, sota la marca de Taurus. Aquesta ha sigut el motor industrial més rellevant de la comarca de l’Alt Urgell, durant anys.
En destaquen també, el tèxtil i l’alimentació amb l’elaboració de farina, de pasta, d’oli i l’elaboració artesanal de formatge de cabra curat, de tupí i mató comercialitzat amb la marca Castell-llebre, que han anat adquirint pes, fins a esdevenir sectors importants en el territori.

Pel que fa a Ponts, cal dir que hi ha hagut sempre una certa activitat en el sector de les filatures, dels materials de construcció, de la pasta alimentaria, etc... que diversifica la mà d’obra i no congrega el mercat de treball en un sol sector. Arran de l’entrada en funcionament del nou polígon industrial, on s’han traslladat algunes indústries del municipi; també s’ha obert  noves expectatives emprenedores.

Els sectors de la construcció i de la fusta, també són força visibles i importants en varis municipis del Consorci. A més a més, en aquesta zona també si troben varies empreses dedicades a les carrosseries de tot tipus de vehicles.

Finalment, la proximitat amb els rius ha provocat que als municipis de la Baronia de Rialb, Ponts i Peramola es desenvolupés la indústria de la piscifactoria de truites, dirigides al consum humà i a la repoblació de peixos als rius.