Turisme i serveis

Pobles amb vocació de servei

El sector serveis dins dels pobles del Consorci Segre Rialb inclou l'oferiment de serveis fent principal palesa a les activitats relacionades al turisme, com són l’alimentació, el comerç, la restauració i l’hoteleria, i en menor grau en els serveis de transport, sanitat i mitjans de comunicació.


Des de la dècada del 1990 fins a l’actualitat, aquests pobles han experimentar un canvi substancial de les economies, d'una concentració del sector primari o secundari cap a la concentració del sector terciari. El  sector serveis, i dins d’aquest, el turisme, i el seu desenvolupament, és clau pel futur creixement socioeconòmic dels municipis; sense deixar de banda, però, la indústria i les activitats agroalimentàries.


Actualment, Ponts i Oliana són els municipis que en els darrers anys s’han especialitzat més amb la restauració i el comerç, en canvi,  Baronia de Rialb compta amb una gran oferta d’establiments d’allotjament rural, i en menor grau, en aquest tipus d’oferta, però també representatius, ho són Bassella, Tiurana i Peramola.


Les activitats relacionades amb el sector turístic, són unes de les activitats que més empenta ha tingut en els darrers anys i actualment es concentren els principals esforços, tant comercial com d’inversió i de promoció.