Agricultura i ramaderia

Tradicions arrelades a la terra

Des de temps passats, l’agricultura i la ramaderia han estat presents, de forma essencial, a les terres del Consorci Segre Rialb sent la seva base econòmica.

Són en part els rius i concretament el riu Segre,  el que condicionava les característiques del conreu, ja que el sòl del seu voltant oferia abundant aigua permetent el conreu de regadiu i pastures per les bèsties. Amb la construcció de l’embassament la situació va canviar i moltes de les terres més fèrtils d’aquests municipis van quedar inundades, impossibilitant el seu cultiu, clar exemple de Tiurana.

Amb els anys, la pagesia que viu només de l’agricultura ha minvat força, així doncs, les explotacions han disminuït en nombre, no obstant, gràcies a la mecanització del camp han augmentat en extensió. I encara avui dia, les activitats agràries i ramaderes mantenen cert pes dins l’economia del Consorci.

L’agricultura predominant, des de temps immemorables, és de secà, dedicada principalment a la producció de cereals com l’ordi i el blat, tot i que cal esmentar també altres conreus com l’olivera i l’ametller. El cultiu de regadiu com les patates, el farratge, el alfals, els naps i les hortalisses es segueixen conreant, però amb menor extensió de terra. Només en alguns punts on predominava el secà sobre el regadiu, l’ús del reg per aspersió ha invertir la tendència, i ara es cultiva fesols i blat de moro, aquest últim predominant a les hortes de Ponts, Oliana i Bassella.

També es destacable la gran extensió de terres considerades com superfície forestal que suposa un territori per descobrir i gaudir, i què destaca en el municipi de la Baronia de Rialb.

La ramaderia no s’ha vist afectada directament per la construcció de l’embassament de Rialb i la cria de granges de bestiar porcí segueix sent la més representativa. Tot i que les granges de bestiar boví i oví a Peramola i Oliana, i amb menys connotació l’aviram també són força importants. En la zona més nord, també es poden veure alguns caps de cabrum, conills, bestiar equí i la ramaderia lletera.